גלים أمواج חדשות כיף

תחפושות בעולם החי

תחפושות בעולם החי {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
תחפושות בעולם החי1מתחפשים בטבע2מתחפשים לעצמים3מתחפשים לבעלי חיים4מעמידים פנים

מתחפשים לבעלי חיים אחרים

הביטו בשתי התמונות הבאות,

האם לדעתכם מדובר במין אחד של נחש או בשני מינים?

נחש הפתן האלמוגי
נחש הפתן האלמוגי LA Dawson, CC BY-SA 2.5

אלו הם שני מינים שונים של נחשים.

האחד הוא נחש הפתן האלמוגי - נחש ארסי ומסוכן.

הנחש השני נקרא נחש חלב והוא אינו ארסי.

 

אז למה הוא נראה כמו הפתן האלמוגי?

נחש החלב מחקה במראהו את הפתן האלמוגי כדי להרתיע טורפים אפשריים:

הטורפים מכירים את מראהו של הפתן האלמוגי, וכבר יודעים להזהר ממנו.

כאשר הם רואים את נחש החלב, הטורפים נוטים לבלבל אותו עם הפתן האלמוגי, ומתרחקים גם ממנו.

 

נחש החלב הוא לא היחיד.

לחצו על התמונות וגלו למה התחפשו בעלי החיים הבאים:

הבא