גלים أمواج חדשות כיף

תחפושות בעולם החי

תחפושות בעולם החי {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
תחפושות בעולם החי1מתחפשים בטבע2מתחפשים לעצמים3מתחפשים לבעלי חיים4מעמידים פנים

מתחפשים לעצמים בסביבה

בעלי חיים מתחפשים מסיבות שונות, לעצמים שונים. גלו למה התחפש בעל החיים שבתמונה: 

הבא