גלים أمواج חדשות כיף

ברד : כדורי קרח מהשמיים

ברד : כדורי קרח מהשמיים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
ברד : כדורי קרח מהשמיים1איך נוצר ברד?2מסדרים3נזקי הברד

איך נוצר הברד?

איך נוצר ברד? השלימו את הקטע הבא

טיפות המים נישאות בזרמי האוויר אל אזורים קרים במיוחד בתוך הענן.

שם הופכות הטיפות לכדורי קרח קטנטנים.

כדורי הקרח נעים בענן.

במהלך תנועת כדורי הקרח בענן נדבקות אליהם טיפות נוספות.

הטיפות קופאות וכדור הקרח גדל.

כשכדור הקרח מגיע לגודל מסוים, הוא נעשה כבד , ומתחיל ליפול לארץ.

כשכדור הקרח מגיע לארץ אנו קוראים לו ברד.

מחסנית מילים
טיפות גדל קרים ברד כבד ענן קרח

הידעתם?

לא כל ענן יכול לייצר ברד. הברד נוצר רק בעננים פעילים וגדולים במיוחד, הנקראים ענני קומולונימבוס.

הבא