גלים أمواج חדשות כיף

פירות וזרעים

פירות וזרעים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
פירות וזרעים1מי הזרע שלי?2פֵּרות עסיסיים3פֵּרות בכל מיני צבעים4כמה זרעים?

כמה זרעים יש לי?

יש צמחים שלהם זרע אחד, ולאחרים יש כמה זרעים.

הבא