גלים أمواج חדשות כיף

מדע וטכנולוגיה מגנטים בטכנולוגיה

מדע וטכנולוגיה
מגנטים בטכנולוגיה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
מגנטים בטכנולוגיה1חומרים הנמשכים למגנט2מפרידים פסולת3מצמידים למשטח4מגלים את הצפון5רכבת ריחוף מגנטית6המוצר שלי

חומרים הנמשכים למגנט

יש חומרים הנמשכים למגנט. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לבנות מוצרים שונים.

רוצים לדעת איך?

ראשית, נזכר במאפייני התכונה, זהו את התמונה המתארת כל תכונה:

המשיכו וגלו איך משתמשים במגנט בבנית מוצרים שונים.

הבא