גלים أمواج חדשות כיף

מדע וטכנולוגיה יום מתמעט והולך - פעילות מדעית לחנוכה

מדע וטכנולוגיה
יום מתמעט והולך - פעילות מדעית לחנוכה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
יום מתמעט והולך - פעילות מדעית לחנוכה1אגדת אדם הראשון2אורך היום3מדוע אורך היום משתנה4מה המצב?5מה קורה בקטבים?6חידון

אגדת אדם הראשון

האם אתם יודעים מדוע חוגגים את חג החנוכה? כמובן, לזכר ניצחון המכבים על היוונים!

אבל האם זו הסיבה היחידה?

אגדה עתיקה מספרת על חג קדום בהרבה שנחוג בתקופה זו של השנה, קראו עליו:

שקיעה
שקיעה pixabay

לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולךמתקצר, אמר: 

"אוי לי! שמא בשביל שסרחתיחטאתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסהנגזרה עלי מן השמים."

עמד וישב ח' ימים בתענית.

כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, 

אמר: "מנהגו של עולם הוא",

הלך ועשה שמונה ימים טובים.

(תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ח' ע"א)

מבינים את המילים:

בחרו את הפירוש הנכון למילים הקשות שהופיעו בקטע: 

שימו לב! לעתים למילה אחת יש כמה מובנים. מצאו את הפירושים המתאימים לקטע.

סרחתי

ישנתי
חטאתי
פרשתי
לא התרחצתי

בשביל

כדי
למרות
בגלל
אף על פי

בעדי

מעלי
בגללי
בזכותי
ללא קשר אלי

תענית

צום
חג
מסיבה
בית סוהר

מתמעט

מתקרר
מתארך
מתקצר
מתחמם

נקנסה

נגזרה
נשכחה
נפלה
נצפתה

האדם עורך תצפית:

מאז ומתמיד התבונן האדם בטבע ושם לב לתופעות המתרחשות בו. גם באגדה זו, האדם מבחין בתופעת טבע.

בחרו במשפט המתאר בדרך הטובה ביותר את התופעה שבה צפה האדם

תופעת היום והלילה

התקררות מזג האוויר בחורף

סופות גשמים שהזכירו לו תוהו ובוהו

שינוי אורך שעות האור ביממה

מה הייתה מסקנת האדם מהתופעה?

שבמקום מגוריו יש עננים רבים המסתירים את השמש

שהוא מתעוור

שהימים ילכו ויתקצרו עד שהעולם יחשך לחלוטין

שישנה תופעה מחזורית של התקצרות והתארכות הימים

התופעה השנייה שראה האדם מכונה בקטע "תקופת טבת". לאחר שראה תופעה זו האדם נרגע.

מהי התופעה השנייה שראה האדם, המכונה בקטע "תקופת טבת"?

הגשמים הפסיקו

היום הולך ומתארך

הקיץ הגיע

היום המשיך להתקצר

מה הייתה מסקנתו מהתופעה השנייה?

כנראה זו תופעה מחזורית – היום מתקצר ומתארך במחזוריות

היום יחזור לאורכו הראשון ויישאר באורך קבוע

עכשיו היום יתארך עד שכלל לא יהיה לילה

העתיקו את המשפט באגדה המתאר את מסקנתו של האדם כי התופעה היא מחזורית.

הבא