גלים أمواج חדשות כיף

חתונתו של יעקב

חתונתו של יעקב {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
חתונתו של יעקב1חתונתו של יעקב2מקור האגדה3סדר הסיפור4ברחל בתך הקטנה5מידה כנגד מידה

מידה כנגד מידה

יֵשׁ סוֹפֵרמורה שֶׁאֵין לוֹ תַּלְמִידִים?

לאה טוענת כי היא ולבן נהגו אל יעקב כשם שהוא נהג אל אחרים: 

לבן רימה את יעקב - כשם שיעקב רימה את אביו יצחק

לאה ענתה ליעקב כשקרא בשמה של רחל - כשם שיעקב ענה ליצחק כשקרא בשמו של עשו

 

מחסנית מילים
יעקב ענה ליצחק כשקרא בשמו של עשו יעקב רימה את אביו יצחק יעקב אהב את רחל ולא את לאה יעקב רימה את רבקה

עקרון מידה כנגד מידה:

לפי עקרון זה הגמול אותו מקבל האדם דומה לאופן בו נהג האדם.

במקרה זה - יעקב רימה את אביו ולכן אף הוא רומה. יעקב ענה לשם שאינו שלו ולכן גם אשתו ענתה לשם שאינו שלה. 

הבא