גלים أمواج חדשות כיף

חתונתו של יעקב

חתונתו של יעקב {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
חתונתו של יעקב1חתונתו של יעקב2מקור האגדה3סדר הסיפור4ברחל בתך הקטנה5מידה כנגד מידה

בשפה העברית משמש הביטוי "ברחל בתך הקטנה" לתיאור דבר הנאמר בצורה ברורה ומדויקת לגמרי, שלא ניתן לטעות בה. 

התוכלו להסביר מדוע?

הבא