גלים أمواج חדשות כיף

היסטוריה העולם של עיר המדינה

היסטוריה
העולם של עיר המדינה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} היסטוריה
העולם של עיר המדינה1הפוליס היוונית - עיר המדינה2ספרטה3אתונה4בין ספרטה לאתונה5שאלת סיכום

הפוליס היוונית - עיר המדינה

המבנה הגיאוגרפי של יוון  השפיע על הקמתן של יחידות מדיניות קטנות ועצמאיות שנקראו פוליס. כבר במאה ה-7 לפנה"ס היו ביוון יותר ממאתיים ערי מדינה.

כל פוליס התפתחה באופן שונה והיו בהן צורות שלטון שונות, עם זאת, היו להן גם מאפיינים משותפים. 

בכל פוליס היו מוסדות שלטון, מקדשים לאלים ובית ספר לבניהם של אזרחי הפוליס שנקרא גימנסיון; אזרחי הפוליס השונות האמינו באותם אלים, חגגו את אותם החגים ודיברו באותה השפה, יוונית.

גם המבנה החברתי של הפוליס השונות היה דומה. האזרחים היו היחידים שניהלו את ענייני העיר. נשים, עבדים ותושבים זרים לא נחשבו אזרחים.

שתי פוליס מפורסמות, שהיו מאד שונות אחת מהשנייה, היו אתונה וספרטה.

חיילים יוונים
חיילים יוונים

כל תושבי הפוליס היו אזרחים.

נכון
לא נכון

ברחבי יוון הקלאסית היו שתי ערי - מדינה: אתונה וספרטה.

נכון
לא נכון

ערי המדינה היווניות חלקו תרבות משותפת.

נכון
לא נכון

כל ערי המדינה ביוון היא כפופות לשלטון באתונה.

נכון
לא נכון
הבא