גלים أمواج חדשות כיף

זכויות האדם

זכויות האדם {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
זכויות האדם1מה זה בכלל?2מכירים את הזכויות3בואו נדבר על זה4יום זכויות האדם

מה זה בכלל זכויות אדם?

יש דברים שכל אחד מאיתנו זכאי להם פשוט בגלל שנולד אדם. הזכויות הללו נקראות זכויות אדם.  

עצרת האו"םארגון שיתוף פעולה בין האומות המאוחדות היא שניסחה אותן במטרה להגן עלינו, ועיגנהלבסס ולקבע אותן במסמך שנקרא  "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". 

 

לפניכם 11 מתוך קרוב ל-30 זכויות האדם המופיעות בהכרזת האו"ם .

לחצו על החץ כדי לבחור זכויות שחשובות לכם באופן מיוחד !

שאלה למחשבה!

חשבו ושתפו את החברים בכיתה:

האם יש זכויות שהמימוש שלהם יכול לפגוע בזכות של האחר?

שאלה למחשבה!

חשבו ושתפו את החברים בכיתה:

האם יש זכויות שהמימוש שלהם יכול לפגוע בזכות של האחר?

הכירו עוד זכויות שיש לכם, רק כי נולדתם בני אדם, בדף הבא.

הבא