גלים أمواج חדשות כיף

חגים ומורשת תפילות

חגים ומורשת
תפילות {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} חגים ומורשת
תפילות1מהי תפילה2ווידוי3כל נדרי4תפילה ופיוט5תפילת נעילה

תפילה ופיוט

במהלך התפילות נאמרים פיוטים שנכתבו על ידי גדולי הפייטניםמשוררים שכתבו שירי קודש , כמו רבי יהודה הלוי ורבי שלמה אבן גבירול בספרד.

אלה אזכרה

אחד הפיוטים המפורסמים הנאמרים ביום הכיפורים הוא הפיוט "אלה אזכרה" העוסק בעשרת הרוגי מלכות.

מי היו עשרת הרוגי מלכות?

עשרה תנאים וגדולי ישראל שמתו על קידוש השם בידי הרומאים, כאשר היו מוכנים למות ולא הסכימו לעבור על מצוות ה'.

עשרת הרוגי מלכות הם: רבי עקיבא, רבי חנינא בן תרדיון, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי שמעון בן גמליאל, רבי ישבב הסופר, רבי יהודא בן בבא, רבי חוצפית המתורגמן, רבי אלעזר בן שמוע, רבי חנינא בן חכינאי

מה מתואר בפיוט?

הפיוט מספר כי הקיסר הרומאי קרא לעשרה מגדולי ישראל ושאל אותם מה עונשו של איש הגונב חוטףאדם אחר ומוכר אותו לעבדות. הרבנים ענו, על פי ההלכה, כי דינו של איש הנוהג בדרך זו הוא מיתה.

הקיסר ענה להם כי כך נהגו אחי יוסף כאשר מכרו אותו לעבדות, ואי לכך עליהם לשלם על חטאי אבותם.

הקיסר הוציא את עשרת הרבנים להורג בעינויים קשים.

מראה כהן

פיוט נוסף שנאמר במהלך תפילות יום הכיפורים הוא הפיוט "מראה כהן"

פיוט זה נאמר בסוף תיאור עבודת יום הכיפורים בבית המקדש והוא מתאר את מראהו של הכהן הגדול בעת שיצא מבית המקדש לאחר עבודת יום הכיפורים.

המשפט החוזר בפיוט זה הוא: "אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום בלי פגע"

הבא