גלים أمواج חדשות כיף

הקצאת משימה

הקצאת משימה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
הקצאת משימה1הקצאת משימה2קבלת וביצוע משימה3בדיקת משימה

בדיקת משימה

לאחר שתלמיד מבצע משימה ושולח אותה למורה, המורה מקבל על כך הודעה. אם מדובר במשימה עם בדיקה, ניתן לבדוק את המשימה ולתת לתלמיד ציון ומשוב מילולי.

צפו במצגת כדי לראות פירוט של התהליך:

אם כתבתם לתלמידים משוב, הם יקבלו הודעה על כך בכניסה הבאה שלהם לגלים, ויוכלו לראות את המשוב כשייכנסו למשימה (בדיוק כמו שעשו כשקיבלו את המשימה).

הבא