גלים أمواج חדשות כיף

הקצאת משימה

הקצאת משימה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
הקצאת משימה1הקצאת משימה2קבלת וביצוע משימה3בדיקת משימה

ביצוע משימה

לאחר התחברות לגלים בעזרת שם המשתמש האישי, יוכל התלמיד לראות אם ממתינה לו משימה ולבצע אותה. משימה חדשה תצוין בפעמון ההודעות, בפינה השמאלית העליונה.

שימו לב: לאחר שיסיים התלמיד את הפעילות, עליו להגיש את המשימה על ידי לחיצה על כפתור "שליחה למורה" (הכפתור יופיע בתחתית הדף האחרון של הפעילות).

צפו במצגת לתיאור מפורט של התהליך:

לאחר שהתלמיד יגיש את המשימה תקבלו על כך הודעה ותוכלו לראות כמה זמן הוא השקיע בה. אם הפעילות מוגדרת כפעילות עם בדיקה, תוכלו גם לתת לה ציון ולכתוב לתלמיד משוב מילולי (לחצו כאן לפרטים).

הבא