גלים أمواج חדשות כיף

מדע וטכנולוגיה מכשירים חשמליים

מדע וטכנולוגיה
מכשירים חשמליים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
מכשירים חשמליים1מכשירים חשמליים בבית2בעלי מקצוע3שימושים שונים4רגע של עברית

מכשירים חשמליים בבית

אנו משתמשים במכשירים חשמליים לשימושים רבים. קשה לדמיין את חיינו ללא המכשירים החשמליים.

האם חשבתם פעם, כמה מכשירים חשמליים סובבים אתכם?

מצאו מכשירים חשמליים במקומות המצויינים בטבלה. כתבו את שם המכשיר ואת תפקידו.

המכשיר

המקום בו נמצא המכשיר

תפקיד המכשיר

בכיתה

במטבח

במטבח

במטבח

בחדר המגורים (סלון)

בחדר המגורים (סלון)

בחדר שלי

ברחוב

בחנות המכולת

הבא