גלים أمواج חדשות כיף

חגים ומורשת צום גדליהו

חגים ומורשת
צום גדליהו {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} חגים ומורשת
צום גדליהו1גדליהו בן אחקים2סופו של גדליהו

גדליהו בן אחיקם

בג' בתשרי חל צום גדליהו על שם גדליהו בן אחיקם.

מה? מי זה גדליהו בן אחיקם? אני לא מכירה אותו...

מסופר עליו בספר מלכים:

"והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן."
מלכים ב' פרק כ"ה פסוק כ"ב

מי נשאר בארץ יהודה? ומה הקשר לנבוכדנצר?

אולי כדאי שנעשה סדר באירועים, הסיפור התרחש במאה השביעית לפני הספירה (לפני כ-2700 שנה).

נבוכדנצר מלך בבל היה המלך שהחריב את בית המקדש בירושלים, והגלה את תושבי ישראל לבבל. יהודים מעטים, רובם איכרים שלא היו בני המעמד הגבוה בעם, נשארו בארץ ישראל. נבוכדנצר הסמיך את גדליה בן אחיקם להיות ממונה על העם שנשאר ביהודה. 

גדליהו ריכז את כל היושבים בציון, וניסה לשקם את החיים בציון ולעורר מחדש את התקווה בלב האנשים לחידוש המלוכה בארץ.

 

נסו להציע לגדליהו בן אחיקם כיצד ניתן לשקם את העם ולהקל על סבלו:

נסו להסביר מדוע החריבו הבבלים את בית המקדש בתגובה למרד היהודי:

הבא