גלים أمواج חדשות כיף

Shavuot

Shavuot {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
Shavuot1Favorite Tradition2The Fox and the Crow3Frog Fable4How to Make Butter5Superlative Adjectives

What is your favorite Shavuot tradition?

Read the new words and answer the surveyסקר.  

New Words:

  1. tradition: מנהג
  2. dairy: חלבי
  3. study: לומד
  4. all night: כל הלילה
  5. decorating: מקשטים

Put the pictures in order according to what you like best about Shavuot. Put your favorite tradition first.

.סדרו את התמונות לפי מה שאתם הכי אוהבים לעשות בשבועות. למעלה תופיע התמונה של הדבר האהוב ביותר

Why is this your favorite tradition?  

Word Bank: enjoנהנהy, eating, love, fun, pretty, interestingמעניין, friends, classes, Torah, cheese

 

 

 

 

Photo credits:

Ruth in the fields of Boaz: Julius Schnorr von Carolsfeld [Public domain], via Wikimedia Commons

Torah Study: By Rippeym3 at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons

next